Кореспонденция и съобщения

Съобщение

Публикуван е фомуляр за искане на становище за прилагане на референтните стойности.

Формулярът се попълва само при необходимост от уточняване на прилагането на референтните стойности.

Формуляр искане за становище от МРРБ - РС

Съобщение

23.08.2016 г.

Писмо от министър  Павлова за Референтни стойности за авторски надзор за сгради прехвърлени от проект ЕОБД към НПЕЕМЖС.

Референтна стойност за АН за сгради ЕОБД

Писмо от Заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството до „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
Отговор на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД до МРРБ
Писмо от Министър Павлова относно блокове / блок секции, които са свързани по между си
Запитване до МРРБ
Отговор на МРРБ
Писмо на Заместник-министър Николай Нанков относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради