Протокол от залепване на поканата на ОС - учредяване на СС