Документи, издадени от главния архитект

липсва
Издадени през 2019 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2019 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2017 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2017 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2016 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2016 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2015 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2015 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2014 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2014 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2013 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2013 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2012 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2012 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2011 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2011 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2010 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2010 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2009 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2009 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.
липсва
Издадени през 2008 г. Съдържа заповеди, издадени от главния архитект на Столична Община през 2008 година. Документите са групирани по календарни месеци на съответната година. Ще намерите и приложения към конкретна заповед, в случай че има такива.