Правомощия

Заповед РД-09-50-1042 от 06.12.2012г. Правомощия от главен архитект към длъжностни лица от Столична община и районна администрация
Заповед РД-09-50-222 от 28.03.2014г. Правомощия от главен архитект към длъжностни лица от Столична община и районна администрация
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 23.11.2010 г.
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 19.03.2012 г.
Правомощия на Главния архитект на Столична Община 05.12.2012 г.
Писмо до кметовете на 24-те района СО
Писмо до кметовете на 24-те района СО
Писмо до кметовете на 24-те района СО
Писмо до кметовете на 24-те района СО
Писмо до кмета на район "Средец"
Писмо до кмета на район "Средец"
Писмо до кмета на район "Средец"
Писмо до кмета на район "Студентски"
Писмо до кмета на район "Овча купел"
Заповед РА50-395/14.06.2017 Г. - ПРАВОМОЩИЯ ОТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА КЪМ ДРУГИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА
Заповед СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. ПРАВОМОЩИЯ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
Заповед СОА18-РД09-396/26.04.2018 Г. на Кмета на СО - Правомощия на Главния архитект на СО
Заповед РА50-367/09.05.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
Заповед СОА18-РД09-69/10.01.2019 Г. НА КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Компетенции при издаване на разрешение за поставяне