Видео уроци

Регистър на архитектурните документи в електронния архив на НАГ

Градоустройствени заповеди

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Разрешения за строеж

Заповеди на дирекция Общински строителен контрол

Регистрация на потребителски профил в НАГ

Подписване с електронен подпис

Подаване на заявление НПО