Регистър на допуснатите аварийни строителни работи на територията на Столична община