Площад „Княз Александър I“

Площад „Княз Александър I“

Площад „Княз Александър I“

Площад „Княз Александър I“

Площад „Княз Александър I“ - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Дворецът (днес Национална художествена галерия)

Площад "Княз Александър I" - Мавзолея (поглед към Ларгото)

Площад "Княз Александър I" - ул. "Дякон Игнатий"