Дирекция ''ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ''

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 4

Приемно време:

 

Функции

Информация по преписки в Дирекция ''ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ'': nkamenov@sofia-agk.com

ВР.И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

арх. Николай Каменов

ет. 4, ст. 406, тел. 9238-299; email: nkamenov@sofia-agk.com

Отдели