Отдел "Правно обслужване и процесуално представителство''

Обща информация

бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат'')

Приемно време:

 

Функции

Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Емилия Станилова Боянска - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1459, email: e.boyanska@sofia.bg
  • ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ: Изабела Емилова Юрукова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1461; email: i.yurukova@sofia.bg
  • ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ: Калина Александрова Лазова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1461; email: k.lazova@sofia.bg
  • ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ: Светлана Светославова Маслянкова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1347
  • СТАРШИ ЮРИСТКОНСУЛТ: Людмила Димитрова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1347; email: l.dimitrova@sofia.bg
  • СТАРШИ ЮРИСТКОНСУЛТ: Траян Руменов Живков - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1347