Отдел ''Отчуждаване и обезщетяване''

Обща информация

бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат'')

Приемно време:

 

Функции

Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Маргарита Беева Капитанова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1458, email: m_kapitanova@sofia.bg
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Валери Енчев Цаков - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1466; email: v.tsakov@sofia.bg
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Румяна Атанасова Панова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), ст. 3, вътр. тел. 02904-1465
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Венцислава Петрова Колева - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1464
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Женя Димитрова Петрова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1465; email: zh.petrova@sofia.bg
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Петя Аксениева Соколова-Георгиева - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1462; email: p.georgieva@sofia.bg
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Недялка Димитрова Николова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), тел. 029870421; вътр. тел. 02904-1466; email: n.nikolova@sofia.bg
  • МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: Станислава Георгиева Желязкова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), вътр. тел. 02904-1463
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Маргарита Йовкова Младенова - бул.''Ломско шосе'' №2А (метростанция ''Хан Кубрат''), тел. 029819005; вътр. тел. 02904-1033; email: m.mladenova@sofia.bg