Предложение за обявяване на архитектурните паметници на културата-от периода 1878-1944 г. в София, Централна градска част