Конкурс за изготвяне на проект за нова детска градина в кв. „Горна баня“