2019

ДАТАДНЕВЕН РЕД
ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
16.01.2019

„Изработване на проект за комуникационно-транспортна схема за НПЗ „Хладилника-Витоша”, район „Лозенец”

МАТРИАЛИ

02.04.2019

Разглеждане на варианти за ограничители на трамвайното трасе на ул. „Граф Игнатиев” – част от обект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“.

МАТЕРИАЛИ

11.06.2019

Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента”.

МАТЕРИАЛИ

Протокол