Новини

липсва
Конференция „Дизайн и устойчиво развитие” със специалното участие на световноизвестния италиански архитект Масимилиано Фуксас Имаме удоволствието да Ви поканим на конференция по повод II Международен ден на италианския дизайн - „Дизайн и устойчиво развитие“, която ще се съст...
липсва
Нова организация на движението в района на площад „Св. Неделя“ На заседанията на постоянните комисии по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и по транспорт и туризъм към Стол...
липсва
Анкета Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност да попълните ОНЛАЙН АНКЕТА , с която ще ни помогнете да подобрим условията на п...
липсва
Стартира първата електронна услуга „Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и“, предоставяна от НАГ Направление „Архитектура и градоустройство“ предоставя възможност за електронно подаване и получаване на Удостоверение за устройствен статут на и...
липсва
Oбществено обсъждане на Задание за Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София и Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София На основание Заповед № РТР18-РД56-17/22.01.2018 г. на Кмета на район „Триадица“ на 01.02.2018 г. от 18.00 часа в сградата на Направление „Архите...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията на 30.01.2018 г. /вторник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за подробни устройствени пл...
липсва
НАГ премахна 8 незаконни рекламни елемента от ключови столични булеварди Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни елементи. След извършена проверка от...
липсва
Измененията в ЗУЗСО са приети на първо гласуване    На проведено пленарно заседание на 11 януари 2018 г. 44-тото Народно събрание обсъди и прие на първо гласуване законопроекта за изменение и допъ...
липсва
Продължават действията на Столична община по премахване на незаконно поставени рекламни елементи      Съгласно заповед на Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава действията си по пр...
липсва
Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет на 12.01.2018 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията в разширен състав при следния дневен ред: 1. Проект ...
липсва
НАГ вече извършва техническите услуги, свързани с озеленяване Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета с Решение № 794...
липсва
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ     СТОЛИЧНА ОБЩИНА - НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО” обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Израб...
липсва
Весели празници! ...
липсва
Удължено работно време на Общинска банка ИРМ "НАГ" към ФЦ Престиж, София Във връзка с подобряване качеството на обслужване, свързано с плащането на такси за получаване на административи услуги, работното време на Общинска...
липсва
София общува: Три проекта за визуална комуникация и ориентация за посетители и жители на столицата Представяне на резултатите от проучване за отразяването на София в социалните мрежи и международни медии, кампанията за визуална комуникация на гра...
липсва
Приемният ден на Направление "Архитектура и градоустройство" за 28.12.2017 г. се отменя Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници, приемният ден на Направление "Архитектура и градоустройство" за 28.12.2017 г. се отменя....
липсва
Среща с представители на Инициативния комитет на кв. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“ и Столична община На 30-ти ноември 2017 г. от 18:30 ч. в заседателната зала на Столичния общински съвет се проведе среща с представители на Инициативния комитет на ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.12.2017 г. Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 04 .12.2017 г. / понеделник / от 14:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред...
липсва
Карта на подробни устройствени планове, възложени от СО и влезли в сила административни актове     НАГ разработи карта на подробните устройствени планове, даваща информация за обхват на разработката и статус към момента. При посочване на местн...
липсва
Дискусия в парламента по предложенията за промени в ЗУЗСО На 23 ноември в Народното събрание се проведе дискусия по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Ст...
липсва
Извършено e предексплоатационно хидрогеоложко изследване за въвеждане в работен режим на сондаж № С-6хг от находище „София-Баталова воденица” В изпълнение на основната цел и мото на приетата от Столичен общински съвет „Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и зе...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.11.2017 г.  Зседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 16 .11.2017 г. / четвър тък/ от 10:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред...
липсва
Разгледайте плана „Мусман“     В раздел „Устройствени планове“ е публикуван Общият градоустройствен план на Столичната голяма община от 1938 г. (план „Мусман“).   С ...
липсва
Откриване на производство по обявяване на "Схема (обща и подробна част) за поставяне на обществени информационни елементи (тристени)" на територията на ЦГЧ.         На основание чл.66, ал1 и ал.2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по  одобряване  на „Схема (обща и подробна част)...
липсва
Съобщение    От 01.11.2017 г. (сряда) приемането на заявления за извършване на технически услуги в Направление „Архитектура и градоустройство” - Столична общ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 03.11.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 03.11.2017 г. /петък/ от 15,00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: ...
липсва
Столичен общински съвет прие предложения проект за решение, относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие предложния проект за решение, относно приемане на Наредба за изменение и...
липсва
Столичният общински съвет прие решение, относно приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община На заседанието, проведено на 12.10.2017 г. Столичния общински съвет прие Решение за приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на общес...
липсва
Столичният общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“ Столичният общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по ул. „Георг Вашингтон“ в участъка от ул. „Трапезица“ до ул. „Пирот...
липсва
Столичния общински съвет одобри предложението за обособяване на пешеходна зона по бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Алабин“ до бул. „Ал. Стамболийски“ С Решение N 615 по Протокол N 40 от 28.09.2017 г., Столичния общински съвет одобрява предложение за обособяване на пешеходна зона по бул. „В...
липсва
Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗУЗСО вече е в Народното събрание В Народното събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община.  Инициа...
липсва
Обществено обсъждане на Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад “Света Неделя”, гр. София Направление “Архитектура и градоустройство” координира инвестиционното намерение на Столична община за възстановяване, обновяване и изграждане на пл...
липсва
Публично представяне на Доклада по проект “София-град за хората” Публичното представяне на Доклада по проект “София-град за хората” ще се състои на 4 октомври (сряда) 2017 г., от 17.00 до 20.50 ч. в сградата на Ун...
липсва
БЕЗ КОЛА ЗА ЕДИН ДЕН На 22 септември 2017 г. (петък), София ще се присъедини към традиционната вече за Европа инициатива – ден без автомобили. Един от най-ярките пр...
липсва
София с 64 броя зарядни станции за електромобили.     Столичен общински съвет прие Схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства, изработена от Направление „Архитектура и г...
липсва
София с нова Стратегия за използване на минерални води          Столичен общински съвет прие "Стратегия за използване на потенциала от хидротермални ресурси и земна топлина (геотермална енергия) на тери...
липсва
НАГ предлага възможност за предварително автоматично калкулиране на таксите за технически и административни услуги         От 14.09.2017 г. всички представители на бизнеса и граждани на Столична община ще имат възможността да изчислят предварително дължимата такс...
липсва
Визите, издавани от районните администрации ще бъдат публикувани в регистър на електронната страница на НАГ Във връзка с подобряване на административното обслужване, считано от 15.08.2017 г. всички районни администрации са задължени   да изпращат издадени...
липсва
Приключи конкурса за идеен архитектурен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път Победител в конкурса за изработване на идеен проект за изграждане на пешеходни надлези над Софийски околовръстен път е екипът на „Иркон“ ООД. Те...
липсва
Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г.     Отлага се заседанието на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г. за разглеждане на  Заявление с мотивирано предложение за разрешаване израб...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.07.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 28.07.2017 г. /петък/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: Заяв...
липсва
Промени в ЗУЗСО Екипът на Направление „Архитектура и градоустройство“ и Главният архитект на Столична община Здравко Здравков подготвиха предложения за промени в За...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 26.07.2017 г. Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 26.07.2017 г. /сряда/ от 15:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: Ком...
липсва
Продължава работата по проект “София – град за хората” В периода 12-15 юни екипите на студио “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместна работилница, като...
липсва
Предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина СЪОБЩЕНИЕ В отговор на нарастващия интерес на столичната общественост, Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община с любезнот...
липсва
„АГКК” открива офис в сградата на НАГ Във връзка с облекчаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса,   ръководствата на...
липсва
ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ СЕ ОБРЪЩА КЪМ БИЗНЕСА ЗА ПОДКРЕПА ПРИ ПРЕМАХВАНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ Арх. Здравко Здравков ще изпрати писма на големите рекламодатели, с които ги призовава да не рекламират  върху незаконни рекламни съоръжения. Това е...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство", гр. София, ул.”Сердика” № 5 открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от КЕИ „Тунела” на находище на минерална вода „София-Панчарево” На основание чл. 62а от Закона за водите, във връзка със заявление - вх. № СО15-2600-4830/04.06.2015г.   (НАГ вх.№ РА-92-00-275/0...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.06.2017 г. /вторник/ Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 27.06.2017 г. /вторник/ от 13:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж от 13:00 часа. Дневе...
липсва
Заявленията за услугите, предоставяни от НАГ и декларациите към тях вече могат да бъдат попълвани, преди да бъдат разпечатани Във връзка с подобряване на ефективността на работа и качеството на услугите, предоставяни от Направление „Архитектура и градоустройство " ...
липсва
НАГ ще приема официални документи в електронна форма, издадени по реда на чл. 55 от ЗКИР Във връзка с повишаване качеството на обслужване и облекчаване на административната тежест, считано от 26.06.2017 г. Направление "Архитектура и град...
липсва
Xapтa зa cпacявaнe нa cтapитe ĸъщи oбeдини гpaдoвeтe в Бългapия Mиниcтpи, ĸмeтoвe и дeпyтaти щe нaпpaвят oбщ плaн зa oпaзвaнe и възcтaнoвявaнe нa иcтopичecĸитe ĸвapтaли нa гpaдoвeтe в Бългapия. Toвa cтaнa яcнo нa...
липсва
Столична община съобщава за откриване на производство по одобряване на „Схема за поставяне на информационни елементи за туристически обекти в централната част на София”.     На основание чл.66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по   одобряване   на „Схема за поставяне на ин...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 05.06.2017 г. /понеделник/ Заседанието на ОЕСУТ ще се проведе на 05.06.2017 г. /понеделник/ от 14:00 часа в НАГ, ул. ”Сердика” № 5, залата на III етаж. Дневен ред: ...
липсва
Съобщение за откриване на производство по одобряване на „Обща схема за поставяне на зарядни станции за електрически превозни средства – I етап” На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК Столична община съобщава за откриване на производство по   одобряване   на „Обща схема за поста...
липсва
ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА На 29-ти и 30-ти май 2017-та година в сградата на Френския културен институт се проведе „Обществен форум за зелена столица“. Организатори на събитие...
липсва
1 юни 2017 г. - „Направи си град - бъдещето на София“. П о повод  1-ви юни - Ден на детето, Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, "Камара на архитектите в България" /КАБ/...
липсва
Обявени са победителите в архитектурния конкурс "Топлоцентралата" На 23 май 2017 г. бяха обявени победителите в конкурса за превръщане на бившата Топлоцентрала на НДК в център за изкуства и култура. На открит...
липсва
Обява до заинтересованите лица и общественост На основание чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС -ПМС № 59/2...
липсва
Арх. Здравко Здравков с отчет на дейността си за едногодишния период от встъпването му в длъжност. Отчет за свършеното през изтеклата една година от встъпването си в длъжност направи Главния архитект на Столична община - арх. Здравко Здравков пред...
липсва
Записване за приемния ден на Главния архитект на СО Във връзка с предварителното записване за приемния ден на Главния архитект на СО по утвърден график, Ви уведомяваме, че тъй като сряда 24 май 2017 г...
липсва
Обществено обсъждане на проектите за обект: "Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков" На 16.05.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще се про...
липсва
61 проекта са приети за участие в конкурса за Топлоцентралата На 12 май, 17:30 ч. изтече срокът за получаване на проекти в конкурса за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за изкуства и ку...
липсва
Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път. Целта е д...
липсва
35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение 35 доброволци към проект “София - град за хората” преминаха през специализирано обучение за изследване на публичните пространства и публични...
липсва
Покривите на бъдещето в архитектурен хакатон на Webit2017 Първият архитектурен хакатон Elevated Habitat V1.0 приключи при невероятен успех. Хакатонът бе част от програмата на Webit2017 и се проведе по идея н...
липсва
Столична община подобрява услугите за гражданите и бизнеса Столична община направи значима стъпка към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса в Н аправление „Архитектура и градоустройство“. Вече...
липсва
Представяне на проекти за обект: "Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков" На 28.04.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство" - Столична община, ул. „Сердика" № 5, ет. 3, ще с...
липсва
Нулева търпимост към незаконните мобилни съоръжения В последните седмици по улиците и в парковете на София бяха разположени мобилни търговски съоръжения, за които няма издадени разрешения ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 07.04.2017 г. Дневен ред: 1. Проект за изграждане на жилищн...
липсва
Лиза Мюлер от Gehl Architects: „Възхитени сме от българския екип специалисти в областта на градското планиране“.                  В рамките на едноседмичната си работна визита в София, екипът на световно известния датски урбанист Ян Геел проведе серия от обучен...
липсва
Хенриет Вамберг: „ДНК-то на София има всички качества българската столица да се превърне в град обичащ хората“.            В рамките на работната седмица в София Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от Gehl Architects, заедно с екип от български архитекти и урбанисти,...
липсва
Екипът на Ян Геел стартира консултациите със Столична община. Днес стартира първият ден от седмичната визита в София на Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер от Gehl Architects, които се срещнаха в късния следобед с пре...
липсва
Публична лекция на Gehl Architects в София Екип на едно от най-значимите имена в градското планиране и автор на проекти за подобряване на градската среда - Ян Геел, пристига в София по покана...
липсва
Екипът на Ян Геел пристига в София за да даде старт на работа за развитие на публичните пространства на столицата ни. Gehl Architects ще консултират Столична община за подобряване на градската среда и за развитието й като зелен град и ще изнесат публична лекция за ...
липсва
Премахнати са 4-ри броя трийсет метрови арки от столични булеварди Продължава акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи на територията на С...
липсва
Стартира конкурсът за реконструкция на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в Център за изкуства и култура Столична община обяви началото на архитектурен конкурс за превръщането на бившата топлоцентрала на НДК в център за независими изкуства и култура. ...
липсва
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ НА ВСИЧКИ ДАМИ! В днещния празничен ден, дамският екип на Направление "Архитектура и градоустройство" бе посрещнат с червени рози лично от главния архитект на Столич...
липсва
Направление “Архитектура и градоустройство” с първо място от „Наградите на БАИТ 2016“ в категория „Общинска администрация“ Кандидатурата на Столична община – Направление “Архитектура и градоустройство” за внедрен проект в административното обслужване на гражданите и бизне...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.03.2017 г. Проучвания за трасета за велосипедни алеи: - трасе, свързващ...
липсва
НАГ с интерактивна карта на детските площадки в София През изминалата 2016 г. Направление „Архитектура и градоустройство“ започна изработване на Стратегия за създаване на локални градини с детски площад...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г. Дневен ред: Разширение на Национална художествена академия, пр...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 24.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 24.02.2017 г. Дневен ред: Проект за разширение на метрото в София – прогноза на...
липсва
НАГ с интерактивна карта на зле стопанисваните сгради-паметници на културата. Главният архитект на Столична Община , арх.Здравко Здравков , взе участие в наскоро състоялите се „Дни на Виена в София“, в рамките на които в...
липсва
НАГ отхвърли проекта за реконструкция на иранското посолство. Направление "Архитектура и градоустройство" с допитване до гражданите, касаещо предложение за изменение на ПУП на една от знаковите сгради в София. ...
липсва
Публикувани схеми на Стара София от 1936 г. В сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“, раздел „Културно наследство“ са публикувани схеми на Стара София от 1936 година. Схемите съ...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 17.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 17.02.2017 г. Дневен ред: Проект на задание за комплексно транспортно проуч...
липсва
Промяна в часа за записване за приемното време на Главния архитект на СО Във връзка с издадена Заповед РД-09-09-11/01.02.2017 г. на Главния архитект на Столична община, относно реорганизация на дейността на Направление "Ар...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 15.02.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 15.02.2017 г. Дневен ред: 1. Проект на указания и насоки за оформление и ц...
липсва
НАГ започна премахването на Виетнамските общежития Направление „Архитектура и градоустройство“ започна акция по премахването на опасните сгради от комплекса Виетнамски общежития. Тя стартира днес сут...
липсва
Заповед за промяна на приемното време на НАГ С оглед на реорганизация на дейността на Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична Община с цел подобряване на обслужването и съкращава...
липсва
ДОСК с отчет на дейността си за 2016-та година         Дирекция „Общински строителен контрол“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ направи отчет на дейността си за периода от месец ное...
липсва
Насрочено е обществено обсъждане по проекта „Визия за София“         На 31.01.2017г. от 18.00 часа, в партньорство с Червената къща, ще се проведе обществено обсъждане на предложениеto за насоки за съставяне н...
липсва
НАГ премахна незаконно поставени павилиони върху публично-общински имоти Акцията на Направление „Архитектура и градоустройство“ за премахване на незаконосъобразно поставени рекламни елементи и павилиони на територията на ...
липсва
Нови правила за съгласуване на ПУП със СГКК Новата Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (НССПКККР) веч...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 18.01.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ - в разширен състав на 18.01.2017 г. Дневен ред: 1. Офисна сграда с подземен паркинг в УПИ I-542,...
липсва
НАГ премахна 189 броя незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община. В акция е отстраняването на още 105 съоръжения.               От началото на месец септември до края на декември 2016-та година, Направление „Архитектура и градоустройство“ е издало общо 98 б...
липсва
Готов е сборникът „Модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали при съвременното устойчиво развитие на София“. Сборникът е резултат от изследвания, реализирани с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016   към Столична Община, направени на територията ...
липсва
НАГ насрочи работните срещи по проекта "Визия за София" за месец януари. Целта на инициативата на Направление "Архитектура и Градоустройство" в Столична Община, е да се изгради визия за дългосрочно развитие на град София ...
липсва
Втора работна среща от проекта „Визия за София” ще се проведе на 4-ти януари в УАСГ Втората от поредицата срещи, на които представители от неправителствения сектор, бизнес, институции и браншови организации, дискутират предизвикате...
липсва
Готова е електронната карта iSofMap с кадастралния план на Столична Община ГИС- София разработи Интернет приложение, чрез което бързо, лесно и удобно гражданите могат да получат надеждна информация в реално време за ка...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 04.01.2017 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ --в разширен състав на 04.01.2017 г. Дневен ред: 1. ИПРЗ И РУП за УПИ I-134 - за жилищно строител...
липсва
Весела Коледа и Щастлива 2017-та година! Направление „Архитектура и градоустройство“ пожелава на всички Благословена, Светла Коледа изпълнена с вяра, топлина, обич, хармония и сбъднати мечти...
липсва
С работна среща в УАСГ стартира работата по проекта „Визия за София“        Зелен и устойчив град, който осигурява възможност за личностно и професионално развитие, здравословна, безопасна и сигурна среда, в която мога...
липсва
Акцията по премахване на незаконни рекламни елементи в София продължава. Направление “Архитектура и градоустройство“ премахна още 23 незаконно поставени рекламни съоръжения в столицата. Целта е, чрез намаляване броя на...
липсва
Арх. Здравков връчи отличията СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016 в категория "Сгради паметници на културата" На церемония по връчването на наградите СГРАДА НА ГОДИНАТА 2016, в категория " Сгради паметници на културата" отличия връчи Главният архитект на...
липсва
Насрочена е първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии. На 21 декември от 16.00 във фоайето на УАСГ (бул. Христо Смирненски 1) ще се проведе първата публична среща за Дългосрочна визия за развитие на ...
липсва
Главният архитект на София се запозна с проекта за адаптация и преустройство на НДК Изпълнителният директор на НДК Мирослав Боршош и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков направиха преглед на ремонтните дейн...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 16.12.2016 г. Дневен ред: 1. Проект за Обемно-устройствено проучване и спе...
липсва
НАГ с удължено приемното време за граждани и фирми от 1-ви февруари 2017-та година С цел подобряване на обслужването, постепенно въвеждане на електронни услуги   и съкращаване на административното време за приключване на препи...
липсва
София поема курс към намаляване на рекламните съоръжения и освобождаване на публичните пространства             Направление „Архитектура и градоустройство“ премахна 72 незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община. ...
липсва
Започва работата на Координационния екип към НАГ за създаване на визия за дългосрочното развитие на София Координационният екип към главния архитект на Столична община   за изготвяне на   дългосрочна визия за развитие на София започва работа...
липсва
Гл.арх. на СО Здравков: ”Готов съм с делата си, да застана зад спазването на закона.“ “ Разочарован съм от факта,  че новият кмет на район Младост, г-жа Иванчева, не уважи кръглата маса и не пожела диалог с Камарата на архитек...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 09.12.2016 г. Дневен ред: 1. Задание за провеждане на архитектурен конкурс за...
липсва
С решение на СОС от 24.11.2016 г. е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода С решение на СОС N 714 от 24.11.2016 г.  е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държ...
липсва
Временно ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане в кв. „Горна баня“ В периода 5 – 9 декември 2016 г. ще бъде спряно водоподаването на минерална вода към чешмата за общо водовземане, която се намира в градинката пре...
липсва
НАГ с отчет за дейността на Дирекция „Общински строителен контрол“ Всяка година   Направление „Архитектура и градоустройство“ прави проверка на близо 2000 сигнала и жалби на граждани.               Напр...
липсва
Гл.арх.на СО Здравков: "За мен е важно да чуя мнението на хората, но някой се опитва да попречи на комуникацията ни с гражданите" Арх.Здравков съобщи за възложено от Направление "Архитектура и градоустройство" социологическо проучване на общественото мнение, касаещо възникналот...
липсва
Отчет на работата си за първите шест месеца представи гл.арх. на СО арх.Здравко Здравков Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков представи пред журналисти своя отчет за работата през първите шест месеца от встъпването ...
липсва
Работна среща по проектопрограмата за развитие на велосипедния транспорт се състоя днес по инициатива на главния архитект на Столична община Здравко Здравков. В обсъждането взеха участие неправителствени организации, експерти   от Направление “ Архитектура и градоустройство ” и Стол...
липсва
НАГ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ и изпълнители по договори в сферата на устройственото планиране Направление „Архитектура и градоустройство“ разработи ръководство за обмен на цифрови данни между Столична община-НАГ в качеството й на възложител ...
липсва
Направление „Архитектура и градоустройство“ във Фейсбук и Туитър. Направление „Архитектура и градоустройство“ информира и комуникира с гражданите вече и чрез социалните мрежи Фейсбук и Туитър. За да се по...
липсва
Първа среща на работната експертна група за изграждане визията на София и развитието на столицата до 2050-та година. Гл.арх. Здравко Здравков: „Липсва внимание към човека. Близо 400 новорегистрирани автомобила влизат всеки ден в кръвоносната система на столицата н...
липсва
Главният архитект на СО арх.Здравков постави основите на сътрудничество с общините на Офенбург и Страсбург Позитивен отзвук в немските медии и десетки публикации последваха след посещението на главния архитект на СО арх. Здравко Здравков, по покана на не...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 01.11.2016 г. Дневен ред: 1. Офис сграда с подземни паркинги, търговски...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г. Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 28.10.2016 г. Дневен ред: 1. Високоетажна сграда със смесено предназначение "...
липсва
Архитектурен конкурс ТОПЛОЦЕНTРАЛАТА Обществено обсъждане На 25 октомври 2016 от 18:30 в Лабораторията за градски дизайн в УАСГ ще се проведе обществено обсъждане на основните парам...
липсва
Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 25.10.2016 г. Хидрогеоложко обследване и оценка на актуалното състояние, екпсплоатационните ресурси и технически възможен дебит на сондаж N С-6хг към находище на...
липсва
Столична община разчиства незаконните реклами и висящите кабели В края на миналата седмица главният архитект на Столична община арх.Здравко Здравков, възложи обществена поръчка за принудително премахване на неза...
липсва
Онлайн регистрация за гражданите НАГ осигури възможността всички граждани и организации, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и ...
липсва
Проекти на ЗИДЗУЗСО и ЗИДЗУТ Подготвени са за приемане от Министерски съвет и внасяне в 43-то Народно събрание проекти на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство...
липсва
Ян Геел и архитект Здравков с общ проект за визията на София Ян Геел и главния архитект на София Здравко Здравков с общ проект да превърнат столицата в град на хората Предложението за нова...
липсва
Ян Геел: „Убеден съм, че арх. Здравков ще превърне София в град на хората“   Датският архитект Ян Геел, едно от световните, водещи имена в градското планиране, гостува в България по покана на главния архитект на София Здрав...
липсва
Заседание на ОЕСУТ – 28.09.2016 г. Обемно-устройствено решение за "Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и и помещение за трафопост" в УПИ I-10, 26, кв.536...
липсва
ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ На 16 септември Главният архитект на Столична община проведе работна среща с Главните архитекти на 24-те районни администрации на Столична община. На...
липсва
РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР НАГ СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА УЕДНАКВЯВАНЕ НА ИЗДАВАНИТЕ АДМИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В 24 РАЙОНА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА Направление „Ар...
липсва
Заседание на ОЕСУТ – 15.09.2016 г. Пробив на транспортен тунел бул. „Скобелев“ – бул. „Витоша“ – вариантни решения и реконструкция на бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „В...
липсва
РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА От месец юни Главният архитект на Столична община е сформирал няколко работни групи, които имат за задача да изготвят предложения и да организират пр...