Визия за София

липсва
Седем организации, мониторинг група и изпълнители на сайт, комуникационна стратегия и медийна кампания се включват в експертния екип на Визия за София София, 5 септември 2017 - Успешно приключи процедурата за избор на експертни организации, които ще станат част от следващия етап от създаването н...
липсва
Визия за София търси стажанти Екипът на Визия за София стартира стажантска програма и обявява 6 стажантски позиции в следните специалности: Мениджмънт, PR и Комуникации, Устр...
липсва
Визия за София обявява отворени покани за избор на експерти, група за мониторинг и изпълнители на комуникационна кампания и платформа Избраните експертни организации ще имат ключова роля за успешното събиране и анализиране на информация, информиране и включване на повече публики, а...
липсва
Визия за София ще бъде основа на работата по актуализацията на Общия устройствен план На пресконференция с участието на Кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, председателя на Общинския съвет Елен Герджиков, Главния архитект на с...
липсва
Визия за София стартира блог   София, 17 юли 2017 - С тартира официалният блог на Визия за София - инициативата, която си поставя целта да опише града, в който искам...